Medicatie Bewaking

Change PDF document ATC bestand IR V-1-1-1
Change PDF document Afgeleide contra-indicatieaard IR V-2-1-2
mbv het medicatieprofiel van de patiënt kan de apotheker voor bewaking op contra-indicatieaarden (naast het verkrijgen van de contra-indicatieaarden van de voorschrijver en/of patiënt) ook soms een contra-indicatieaard afleiden. Deze implementatie richtlijn geeft aan hoe de G-Standaard dit proces kan ondersteunen.
Change PDF document Allergieën IR V-3-1-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op allergieën en ongewenste middelen
Change PDF document Bepaling 1e, 2e en vervolg uitgifte (Uitgiftesignalen) IR V-4-1-2
Door uitgiftesignalen wordt bevorderd dat de cliënt door de zorgverlener op het juiste moment gerichte voorlichting en begeleiding krijgt voor het effectief en veilig gebruik van geneesmiddelen. Op basis van een juist signalering van tweede en vervolguitgifte wordt ook mogelijk gemaakt ongewenste herhaling van medicatiebewakingssignalen, zoals interacties, bewaking op indicatie-aarden, of (pseudo)dubbelmedicatie, te onderdrukken.
Change PDF document Bewaking op contra-indicatieaard (incl. Zwangerschap Nierfunctie Farmacogenetica) IR V-2-5-3
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen een geneesmiddel en een contra-indicatieaard.
Change PDF document Bewaking op Leeftijd IR V-2-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe bij het voorschrijven en/of afleveren van een geneesmiddel de bewaking op een minimumleeftijd mbv de G-Standaard geïmplementeerd dient te worden in software voor de openbare apotheek, voorschrijver en ziekenhuisapotheek.
Change PDF document Bewaking op Verkeersdeelname IR V-1-1-2
Het betreft een beschrijving van 2 opties voor het koppelen van de indicatie-aard Verkeersdeelname aan individuele patiënten. 1 om de zorgverlener te wijzen op de mogelijkheid te bewaken op de indicatieaard ‘Verkeersdeelname’, waarna de indicatie-aard indien gewenst gekoppeld kan worden 2 om elke patiënt van 16 jaar of ouder automatisch te koppelen aan de indicatie-aard ‘Verkeersdeelname’.
Change PDF document Doseringen IR V-4-2-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op de dosering van een geneesmiddelen.
Change PDF document Dubbelmedicatie IR V-3-1-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op dubbelmedicatie.
Change PDF document Eenheden IR V-2-1-2
Het omzetten van (voorgeschreven eenheden) naar eenheden tbv doseringscontrole kan vanaf 01-12-2011 geschieden mbv van de nieuwe eenhedentabel in de G-Standaard.
Change PDF document Interactie IR V-3-1-2
Alle interacties zijn vanaf 1-4 2017 ook beschikbaar als MFB! Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard momenteel ook nog softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen twee verschillende geneesmiddelen.
Change PDF document Medicatieproces Productselectie IR V-2-2-1
Change PDF document Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur IR V-6-5-1
In 2011 is in samenwerking met CGM, Chipsoft en Microbais de eerste proefversie ontwikkeld . Op 12-10-2011 heeft binnen de werkgroep techniek met alle softwarehuizen een evaluatie plaats gehad om te komen tot de eerste versie MFB. De beslissing voor deze aanpak was unaniem. In 2012 is door Z-Index gestart met de ontwikkeling van het interne MFB-beheer en is de expertgroep opgestart voor het inhoudelijk vaststellen van de eerste MFB's Eind 2012 is in de G-Standaard de eerste versie van de MFB-bouwstenen met de bijbehorende test-MFB-bestanden opgenomen in de G-Standaard. Vanaf 2013 konden softwarehuizen starten met de implementatie van de MFB. Softwarehuizen, die gestart waren met de ontwikkeling van de MFB, participeerden tot 2017 in een gezamelijk periodiek overleg over de MFB met Z-Index en het GIC. Vanaf 01-04-2017 zijn ook alle interacties opgenomen in de MFB. In de werkgroep techniek is unaniem besloten dat alle interacties op 01-11-2020 door deze MFB's functioneel in de praktijk zijn vervangen. Daarmee behoeven de huidige interactiebestanden vanaf die datum niet meer worden aangeleverd.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen en voorbeelden IR V-6-5-1
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Groeperen IR V-1-2-1
Change PDF document Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties en Contra-Indicaties IR V 3-1-1
Change PDF document Opschonen afgeleide contra-indicatieaarden IR V-1-1-2
Met deze richtlijn geeft het WINAp u informatie op welke wijze u het beste geregistreerde contra-indicatieaarden, die afgeleid zijn van medicatiegebruik, op patientniveau kunt opschonen.
Change PDF document Samenstelling IR V-1-1-1
Er zijn meerdere soorten samenstellingen in de G-Standaard. Het belangrijkste verschil is - de generieke samenstelling (omgezet naar de volledige generieke namen van de een zoutvorm) - de ingegeven samenstelling (door de fabrikant) Een volledige beschrijving vindt u in deze implementatierichtlijn. ==> Gebruik bij ieder proces de juiste samentelling.
Change PDF document Tekst blokken IR V-5-1-1
Naast de medicatie bewakings meldingen kunt u hier ook de meldingsteksten aan bijzondere kenmerken en indicatie-aarden terugvinden.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
Change PDF document Meervoudige toedieningswegen IR V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn geeft aan, hoe de informatiesystemen om kunnen gaan met de toedieningswegen in de G-Standaard. Meervoudige toedieningswegen zijn door het GIC per 1 juli 2010 ook opgesplitst in enkelvoudige toedieningswegen.
Change PDF document Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van oa. - dubbel parafreren
Change PDF document ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.